Bài tập củng cố ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK 4-5
Bài tập củng cố ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK 4-5

Sách được chia làm 2 phần rõ rệt:

Phần 1 là các dạng bài tập liên quan đến củng cố ngữ pháp, cấu trúc như CHỮA LỖI SAI, SẮP XẾP CÂU, ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG, DỊCH ĐỐI CHIẾU CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG, đây là những bài tập rất phổ biến để người học có thể thực hành ngay những cấu trúc, ngữ pháp đã được học trong sách, giáo trình.

Phần 2 cuốn sách là 80 đề thi phần viết HSK 4-5. HSK 4 bao gồm các phần SẮP XẾP LẠI CÂU, NHÌN TRANH, CHỮ GỢI Ý ĐẶT CÂU. HSK 5 bao gồm SẮP XẾP LẠI CÂU, VIẾT ĐOẠN VĂN VỚI 5 TỪ CHO SẴN, NHÌN TRANH VIẾT ĐOẠN VĂN

Seller: mrs-nhungpro-at-gmail-com.initwebs.com
Giảm 50% giá bìa
USD 6.25

Similar products