Từ điển HSK giao tiếp - Tập 2
Từ điển HSK giao tiếp - Tập 2

Bộ từ điển gồm 3 tập với đầy đủ 5000 từ trong khung từ vựng HSK (một chứng chỉ thể hiện rõ năng lực tiếng Trung được công nhận toàn cầu), kèm thêm mỗi từ vựng là phần từ tính cũng như ít nhất 2 ví dụ chứng minh để người học tiện học cách sử dụng và đặt câu, hiểu được nhu cầu và những khó khăn trong việc nhận thức cách đọc nên các ví dụ đều có phiên âm để người học dễ dàng học luôn phát âm

Seller: mrs-nhungpro-at-gmail-com.initwebs.com
Giảm 50% giá bìa
USD 6.25

Similar products

About Us

At membooking.com of Enet Technology, we help the providers to upload and showcase their products & services to their customers. All bookings go to the providers directly.

Technical support

We are here to help anytime by click on the live deal button or email us via: support@membooking.com