Tuyển tập cấu trúc cố định tiếng Trung ứng dụng
Tuyển tập cấu trúc cố định tiếng Trung ứng dụng

Cuốn sách này được biên soạn nội dung rõ ràng, mạch lạc theo hướng cầm tay chỉ việc, từ cấu trúc đến giải thích cách sử dụng, bài tập ví dụ đều rất dễ hiểu, dễ áp dụng thực tế và ứng dụng cao. Các nhóm cấu trúc được phân loại rõ ràng, gần 600 cấu trúc này trải đều cho cả GIAO TIẾP, VIẾT LUẬN, BIÊN PHIÊN DỊCH từ cơ bản đến nâng cao. Người học hoàn toàn có thể tự học theo định hướng biên soạn của tác giả

Seller: mrs-nhungpro-at-gmail-com.initwebs.com
Giảm 50% giá bìa
USD 7.30

Similar products