Bộ đề luyện thi năng lực Hán ngữ HSK 3
Bộ đề luyện thi năng lực Hán ngữ HSK 3

"Bộ đề luyện thi năng lực Hán ngữ - HSK 3" phiên bản 2 được ra đời dựa trên sự thay đổi và điểu chỉnh của cấu trúc đề thi HSK mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc. Mỗi quyển gồm có phần giới thiệu cấu trúc bài thi và kỹ năng làm bài thi tương ứng theo các cấp; từ cấp 4 đến cấp 6 có thêm phần giải thích đáp án nhằm mục đích tăng cường kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng làm bài và tư duy logic khi trả lời câu hỏi trong bài thi

Seller: mrs-nhungpro-at-gmail-com.initwebs.com
Giảm 50% giá bìa
USD 1.58

Similar products