Brain Booster - Dành cho người mất gốc
Brain Booster - Dành cho người mất gốc

Để nói tiếng Anh thành công sau 30 ngày - Dành cho người mất gốc
👉Nghe - phản xạ bằng tầng số sóng não
👉Nạp thẳng ngôn ngữ tiếng Anh
👉Tạo nếp nhăn hằn trên vỏ não
👉Cá nhân hóa cách học qua phương pháp linh hoạt nhất hiện nay

Seller: mrs-nhungpro-at-gmail-com.initwebs.com
Giảm 40% giá bìa
USD 7.21

Similar products