BÌNH RƯỢU TRẦM 13 LÍT
BÌNH RƯỢU TRẦM 13 LÍT

100% trầm tự nhiên

Rượu Nếp Thơm được chưng cất bằng phương pháp thủ công truyền thông, 40%Vol, hạ thổ trên 1 năm, ngâm với Trầm Hương. Rượu Trầm Hương có vị đắng, mùi thảo mộc khô, hương vị hòa quện mạnh mẽ giữa hương Trầm và hương Lúa nếp thơm Hưng Yên.

Seller: Trầm Hương Ánh Dương
65000000
USD 2,710.50

Similar products

ĐẾ QUẢNG NAM
USD 625.50
DI LẠC
USD 9.59
VÒNG ĐƠN 16 LY
USD 125.10